Vi planerar att para Thea till vintern. Hane kommer senare.


 "Thea" SE VCH SE JV-13 Torpedos its A Magic Number  SE 51124/2012 f 20120805


Vi planerar att para Mia vinter/vår. Hane kommer senare.

"Mia" SE VCH NOVCH Torpedos Mamma Mia SE10661/2016. 2015-12-09